legionkatowice.pl

Prawo spadkowe - Poznań

Na niektóre istotne kwestie wiążące się z prawem spadkowym zwraca uwagę Kancelaria Adwokacka Marcin Radel z Poznania na swojej internetowej https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-spadkowe/. Prawo spadkowe obowiązujące w Polsce jest dosyć lakoniczne, co oznacza, że nie reguluje ono wszystkich spraw w najdrobniejszych szczegółach. To sprawia, że w celu zrozumienia sensu niektórych przepisów tego prawa i prawidłowego ich zinterpretowania, prawnik często musi sięgać do wypowiedzi Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Dla zwykłego śmiertelnika wiele instytucji prawnych wiążących się z prawem spadkowym jest nieznanych. Wszelkie nowelizacje tego prawa wprowadzają dodatkowe liczne komplikacje, co pogłębia dezorientację w kwestiach spadkowych. W takiej sytuacji każdy adwokat zawodowo trudniący się sprawami spadkowymi, chcąc być skutecznym w swych działaniach, musi nieprzerwanie zapoznawać się ze wszystkimi zmianami w przepisach prawa spadkowego, a także z najnowszym orzecznictwem sądów.

Prawo spadkowe i testament

Testament to dokument czy też akt prawny, w którym spadkodawca wyraża swoją ostatnią wolę. Tego rodzaju akt prawny najczęściej dotyczy rozporządzenia przez spadkodawcę swoim majątkiem. Oczywiście prawo spadkowe reguluje również sprawy związane z tym dokumentem. Z pojęciem terminu „testament” zapoznaje nas adwokat Marcin Radel z Poznania. Na internetowej stronie jego kancelarii pod adresem https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-spadkowe/sprawy-o-stwierdzenie-nabycia-spadku/ znajdziemy sporo interesujących informacji związanych z problemami dziedziczenia. Na podstawie testamentu ustalane jest prawo do dziedziczenia. Jeszcze do niedawna tylko sądy wydawały postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku; tutaj najczęściej pomoc adwokata była potrzebna. Obecnie dokumentem równoważnym postanowieniu sądowemu w tej kwestii jest poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza. Zwrócić w tym miejscu należy uwagę na to, że notariusz może sporządzić taki dokument tylko wtedy, jeśli nie ma żadnych wątpliwości kto i na jakiej podstawie dziedziczy. Oczywiście dokument taki może zostać sporządzony tylko w obecności wszystkich zainteresowanych.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel
Młyńska 14a/18
61-730 Poznań
tel. 61 855 17 90

Zobacz także:

Euro Lex Partners – pomoc prawna Polakom za granicą

Euro Lex Partners – pomoc prawna Polakom za granicą